• 0316-247848
  • info@kusterolie.nl

AdBlue

Home / AdBlue


Wat is AdBlue

AdBlue vermindert de schadelijke uitstoot van dieselmotoren met behulp van SCR (selectieve katalytische reductie)technologie.

kust-autos-voor-pomp

adblue4you_powered

 


AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. AdBlue wordt direct ingespoten in het uitlaatgas waar het als reductiemiddel dient voor de schadelijke stoffen. Daarbij, wordt amoniak vrijgegeven die vervolgens in de katalysator met de schadelijke stikstofoxiden reageert tot elementaire stikstof en water. Zowel de stikstof en het water zijn natuurlijke bestanddelen van de lucht die wij dagelijks inademen. Hierdoor, kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie met 85% worden verminderd.

Kuster Olie levert AdBlue van bulk tot klein verpakking van het merk Greenchem. Als één van de grootste leveranciers van AdBlue wereldwijd, biedt Greenchem  hoge kwaliteit AdBlue. U kunt meer informatie vinden over GreenChem en AdBlue op deze website.
Ga naar AdBlue