• 0316-247848
  • info@kusterolie.nl

LNG vloeibaar aardgas

Home / Duurzaamheid / LNG vloeibaar aardgas


LNG: schone en voordelige brandstof voor de transportsectorkuster-lng

In het voorjaar van 2014 opent LNG Achterhoek een LNG tankstation in Borculo. Kuster Olie is aandeelhouder met Groot Zevert uit Beltrum en B.Wisselink uit Zelhem in LNG Achterhoek. LNG, vloeibaar aardgas, is een schoner en goedkoper alternatief voor de brandstoffen die de transportsector nu gebruikt. LNG is een afkorting van liquefied natural gas. In het Nederlands: vloeibaar (gemaakt) aardgas

LNG: extreem koud vloeibaar gas met bijzondere dichtheid
Wanneer aardgas gecomprimeerd wordt naar 200bar, noemen we dat Compressed Natural Gas (CNG); hier rijden bijvoorbeeld auto’s op. LNG is echter drie keer zo klein als CNG.
LNG is een cryogene vloeistof: een vloeistof met een extreem lage temperatuur. Bij een normale atmosferische druk heeft LNG een temperatuur van -162 graden Celsius. LNG bestaat voor een groot gedeelte uit methaan. Daarnaast bevat het restgassen die uit ethaan, propaan, butaan en stikstof bestaan. Ook heeft het een hoge dichtheid. Veel hoger bijvoorbeeld dan aardgas: onder atmosferische druk is LNG 600 keer kleiner dan aardgas. Daardoor is LNG veel efficiënter op te slaan en te transporteren.

Transitie naar duurzaam
LNG is een fossiele brandstof en ondanks dat het schoner is dan de conventionele brandstoffen, mag het niet als volledig ‘groen of duurzaam’ worden beschouwd. Deze stap kan gezet worden door gebruik te maken van bio-LNG. Bio-LNG, ook wel LBM (Liquified Bio Methane) genaamd, wordt gemaakt van biogas. Biogas wordt gemaakt in biomassa centrales, hierin wordt biomassa omgezet tot biogas. Biogas wordt daarna opgewerkt tot Groengas en verkoeld tot -162 graden bio-LNG. Bio-LNG is een logische stap qua duurzaamheid voor LNG. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om voldoende bio-LNG te produceren om de opkomende LNG markt te voorzien.

lng-960-2

 

LNG blijft voordelig, omdat er voldoende aanwezig is
Waarschijnlijk wordt LNG de komende jaren steeds voordeliger ten opzichte van diesel en benzine. Diesel en benzine worden steeds schaarser, waardoor de prijs blijft stijgen. LNG is veel minder schaars. LNG heeft een wereldwijde voorraad voor nog 200 jaar. Bovendien wordt LNG in verschillende landen geproduceerd, hierdoor zijn de prijs en het aanbod minder afhankelijk van de lokale (politieke) sfeer.

Inspelen op strenge milieueisen
De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Zowel voor het wegverkeer als de scheepvaart scherpt de overheid de normen voor uitstoot aan. LNG voldoet aan deze strenge normen en is het daarom een goed alternatief.

Ook motor schoner met LNG
LNG geeft niet alleen minder uitstoot: het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor. Bovendien hoeven ondernemers zich niet in bochten te wringen om aan de strenge milieueisen te voldoen. Systemen als ad-blue zijn overbodig. Dit scheelt veel geld.

 

Wie gebruikt LNG?
Op dit moment is LNG al beschikbaar als brandstof voor vrachtauto’s en de scheepvaart. LNG is een ideale brandstof voor zwaardere vormen van transport en is daardoor ook een brandstof die de transportsector goed kan bedienen.
Beperkingen aardgas opgelost door LNG
Voor kleine afstanden en kleine voertuigen zoals auto’s en kleine vrachtwagens, is het rijden op aardgas meer geschikt. Het gaat hierbij om de brandstof CNG (Compressed Natural Gas). CNG heeft echter een opslagbeperking en een beperkte actieradius. Daardoor is het minder geschikt voor middenlang en lang zwaar transport. LNG daarentegen is drie keer kleiner dan CNG en heeft een hogere energiewaarde per liter. Dit maakt het ideaal voor de transportsector.
Transporteurs zijn geïnteresseerd
In Nederland zijn een aantal partijen druk bezig om een infrastructuur op te zetten van LNG-tankstations voor vrachtwagens. Deze markt staat nog in de kinderschoenen, maar gezien het succes van CNG in Nederland lijkt Nederland er klaar voor te zijn. Diverse transporteurs zijn al geïnteresseerd in rijden op LNG. Ook hebben transporteurs al een LNG-vrachtwagen aangeschaft, dankzij subsidieprogramma’s zoals Truck van de Toekomst.

lng-960-1

Voor welke sectoren in de transportsector?
Er zijn drie sectoren die LNG als brandstof kunnen gebruiken:

  • transport over de weg;
  • de scheepvaart (binnenvaart en kustvaart);
  • transport over het spoor (vervangen van diesellocomotieven).